<q id="rc"><col id="dao1BT0XnP"></col></q>
<label id="08264"><bdi id="01854"><dt id="ISXWCJLP"><ins id="JUOZHPSEF"><details id="7196024835"><samp id="ejhyudfgil"><blockquote id="6274531089"><dialog id="og"><basefont id="4538"><label id="13489627"><dt id="ZVKOWXF"><abbr id="QLSZPA"><big id="0"><section id="FIN"></section></big></abbr></dt></label></basefont></dialog></blockquote></samp></details></ins></dt></bdi></label>
 • <video id="CZ"></video>
  • 评分8

   赶尸艳谈 放荡的女老板bd

   导演:吕宝 Mah Wu Tu 

   年代:1991 

   地区:台湾 

   语言:国语 

   主演:Chiao-Niang Chin Niao-Wang Lan Mei-Chiao Lin 

   更新时间:2019-11-05 11:09:44

   简介:放荡的女老板bd 这是一个古灵精怪的电影,同时将跳跃恐怖的僵尸与情色性爱场面相结合。然而令人信服地讲述了一段关于赶尸的传奇香艳故事。《赶尸艳谈》由林美娇等主演,是一部比较经典的港台电影。一道士赶僵尸途中奸淫一女尸,引起众尸不满。后行至一村子,道士未看紧众尸便去风流快活。于是众尸开始疯狂杀人……